POGOJI ZA UDELEŽBO NA DOGODKIH DRUŠTVA FOVŠ

Vsi udeleženci se dogodka udeležujete na lastno odgovornost. Udeležbo mora udeleženec potrditi s podpisom izjave o udeležbi in varovanju osebnih podatkov in s podpisom izjave o vplačilu kotizacije.

Udeleženec se zavezuje, da bo sledil navodilom organizatorjev in navodilom prevoznika (v kolikor je organiziran prevoz na dogodek). V primeru povzročitve škode je udeleženec primoran sam poravnati stroške popravila/čiščenja. Organizator ima pravico udeleženca prositi, da zapusti dogodek v kolikor ta moti izvedbo dogodka.

V primeru plačila kotizacije je ta zadržana pri organizatorju do konca dogodka, le to pa lahko udeleženec pride iskati v prostore Društva FOVŠ tri dni po koncu dogodka ali tri dni po vplačilu kotizacije.

V primeru odpovedi dogodka s strani organizatorja je ta dolžan udeležence obvestiti o odpovedi najmanj dva dni pred dogodkom. V primeru spremembe termina dogodka na željo udeležencev ali zaradi višje sile, pri tem pa ne obstaja upravičen razlog za spremembo programa, ki bi bil posledica nepravilno opravljene storitve s strani društva, udeleženec dogodka nima pravice zahtevati odškodnine ali povračila kotizacije.

V primeru odpovedi s strani udeleženca mora organizatorja o tem pisno obvestiti najmanj 3 dni pred dogodkom, pri tem pa ni upravičen do vrnitve kotizacije.